Po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Lechii S.A. We władzach spółki bez zmian, ale "buntownicy" nie składają broni

Zgodnie z oczekiwaniami podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Lechia S.A. nie doszło do próby odwołania zarządu spółki oraz dyrektora klubu. Jednak stanie się to w najbliższym czasie.
Grupa akcjonariuszy mniejszościowych, która straciła zaufanie do zarządu (prezes Maciej Turnowiecki, wiceprezes Bogdan Magnowski, członek zarządu Paweł Bartosiewicz) oraz dyrektora generalnego, a także prezesa spółki Lechia-Operator Błażeja Jenka, zdawali sobie sprawę, że ze względów proceduralnych nie uda się już teraz złożyć wniosku o wotum nieufności (nie został on złożony w terminie 14 dni przed walnym zgromadzeniem). Jednak "buntownicy" nie zamierzają rezygnować. Wspomniany wniosek, podpisany przez ok. 25 akcjonariuszy mniejszościowych (z 45), będzie złożony na ręce przewodniczącego rady nadzorczej w najbliższych dniach. Będzie to skutkowało zwołaniem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, gdzie akcjonariusze mniejszościowi złożą oficjalny wniosek o odwołanie członków zarządu (z kolei dyrektora generalnego może odwołać tylko zarząd).

Podczas walnego zgromadzenia większość akcjonariuszy pozytywnie oceniło działalność władz spółki, zarówno prezesowi Turnowieckiemu, jak i pozostałym członkom zarządu udzielono absolutorium w imponujących rozmiarach. Choć rok rozliczeniowy (1 lipca 2010 - do 30 czerwca 2011) spółka kończy ze spora stratą - ok. 10,5 mln zł. W tej chwili - według "buntowników" - ta strata może wynosić już ok. 15 mln zł.

- Nie poddajemy się, skoro powiedziało się a, trzeba powiedzieć b. Według nas obecne władze spółki nie radzą sobie z prowadzeniem klubu i dalej będziemy walczyć o ich zmianę - podkreśla jeden z akcjonariuszy mniejszościowych.