Sport.pl

Oświadczenie Lechii: Andrzej Kuchar nie ma żadnych zobowiązań wobec klubu

W związku z otwartym listem Akcjonariuszy Mniejszościowych, w którym ci informują o nierozliczonych zobowiązaniach Andrzeja Kuchara wobec Lechii na kwotę niemal 9 mln zł, klub wystosował specjalne oświadczenie.
W liście opublikowanym przez Akcjonariuszy Mniejszościowych czytamy m.in. (pisownia oryginalna):

"Pakiet większościowy Spółki Lechia SA został sprzedany Wrocławskiemu Centrum Finansowemu [Kucharowi] za symboliczną wartość 1 mln złotych w zamian za to, iż przyszły Inwestor miał spłacić długi OSP Lechia w kwocie ok. 5 mln zł oraz zapewnić finansowanie Klubu. Tymczasem to Lechia sama spłacała długi OSP z własnych środków i pożyczek a budżet klubu jest finansowany w oparciu o własnych sponsorów tj tych którzy byli zanim pojawił się Akcjonariusz Większościowy".

W liście czytamy również:

"W statucie spółki Lechii SA był zapis zobowiązujący Akcjonariusza Większościowego do zapewnienia Spółce wpływów z tytułu sprzedaży praw reklamowych i marketingowych w kwocie 5 mln złotych rocznie a powyższa kwota nie obejmowała przychodów od zleceniodawców i sponsorów na dzień w którym został odsprzedany pakiet większościowy akcji spółki firmie wskazanej przez p. Andrzeja Kuchara, tj Wrocławskiemu Centrum Finansowemu. Zapis ten został wykreślony ze statutu Spółki na prośbę p. Andrzeja Kuchara ponieważ według jego zapewnień uniemożliwiał podpisanie lukratywnego kontraktu ze spółką Sportfive. Pan Andrzej Kuchar złożył publicznie obietnice, że w przypadku fiaska współpracy ze Sportfive zapis ten przywróci do statutu Spółki.

Po zerwaniu współpracy Lechii z wyżej wspomnianą Spółką, grupa Akcjonariuszy Mniejszościowych zgłosiła w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek o podjęcie uchwały przywracający do statutu pierwotny zapis. Niestety mimo wcześniejszych deklaracji wniosek został odrzucony głosami Akcjonariusza Większościowego".

I dalej:

"Należy również nadmienić, że Wrocławskie Centrum Finansowe nie rozliczyło się z zobowiązań, które wynikają z zapisu statutowego kiedy jeszcze obowiązywał, tj. za okres około 9 miesięcy co stanowi kwotę należności na rzecz Lechii około 3,6 mln złotych".

W związku z tym listem klub Lechia wydał krótkie oświadczenie. Oto jego treść:

"W związku z informacjami prasowymi na temat zobowiązań pieniężnych większościowego akcjonariusza wobec Lechii Gdańsk, Klub informuje, że zgodnie z dokumentacją księgową Spółki nie istnieją żadne wymagalne zobowiązania pana Andrzeja Kuchara ani Wrocławskiego Centrum Finansowego sp. z o.o. wobec Klubu".

Kto w tym sporze mija się z prawdą: Akcjonariusze Mniejszościowi czy Andrzej Kuchar? Podyskutuj na Facebooku Trojmiasto.Sport.pl! »


Więcej o: