Polski Związek Piłki Nożnej pozytywnie przychylił się do wniosku Arki w sprawie odwołania

Czy Arka ma szansę na pozytywne rozpatrzenie odwołania do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim dotyczącego kary nałożonej przez Komisję Licencyjną? Na razie do wniosku klubu z Gdyni pozytywnie przychylił się Polski Związek Piłki Nożnej.
Arka licencję na grę w I lidze otrzymała dopiero w drugiej instancji. Pierwszy wniosek gdynian został odrzucony, a klub złożył w tej sprawie odwołanie. Drugie posiedzenie Komisji Licencyjnej PZPN, na które osobiście wybrał się prezes Wojciech Pertkiewicz, zakończyło się już po myśli Arki, z tym że komisja nałożyła karę w wysokości 45 tys. złotych. Kara ta zdaniem gdyńskich działaczy jest "absurdalna, niesprawiedliwa i niesłuszna". Dlatego klub postanowił złożyć odwołanie do Trybunału Arbitrażowego, wcześniej pytając o zgodę piłkarską centralę w Polsce. A ta przychyliła się pozytywnie do wniosku klubu z Gdyni. Z podobną inicjatywą wyszedł także Kolejarz Stróże, który w związku z brakiem licencji na grę w I lidze został zdegradowany o klasę niżej.

- Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podczas posiedzenia 24 czerwca br. pozytywnie rozpatrzył wnioski klubów Arka Gdynia oraz Kolejarz Stróże, które zwróciły się o wyrażenie zgody na zbadanie przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim prawidłowości ostatecznych decyzji podjętych przez Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych PZPN w sprawie Arki i Kolejarza - informuje PZPN.

- Podstawą do rozpatrzenia ww. spraw przez Trybunał ds. Sportu przy PKOl będzie dokumentacja przygotowana przez Departament Prawny PZPN. Należy podkreślić jednak, że w związku z prawomocnym zakończeniem postępowania licencyjnego dla klubów I ligi rozstrzygnięcie Trybunału nie będzie miało wpływu na integralność rozgrywek piłkarskich w I lidze w sezonie 2014/2015, w której nie wystąpi klub Kolejarz Stróże - czytamy na stronie związku.

WOJCIECH PERTKIEWICZ: NIE UCIEKAM OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAK AWANSU ARKI