O tym kto będzie prezesem żużlowego klubu GKS Wybrzeże Gdańsk zadecyduje konkurs

Rozpoczął się proces przyjmowania wniosków od kandydatów chcących ubiegać się o stanowisko Prezesa Zarządu spółki akcyjnej GKS Wybrzeże. Osoby zainteresowane tą funkcją mają czas na dostarczenie swoich aplikacji do 26 października.
Po sezonie 2012, zakończonym spadkiem Lotosu Wybrzeże z Ekstraligi, wiele środowisk związanych z gdańskim żużlem, a zwłaszcza kibice, domagało się zmiany na stanowisku prezesa klubu, którym od kilku lat jest Maciej Polny. On sam deklaruje, że nie jest przyspawany do stołka i jeśli tylko znajdzie się lepszy kandydat z pokorą przekaże mu klubowe stery.

Naprzeciw oczekiwaniom kibiców wyszła rada nadzorcza spółki GKS Wybrzeże S.A. i właśnie ogłosiła otwarty konkurs na stanowisko prezesa. Otwarty, ale żeby do niego przystąpić należy spełnić następujące, dość restrykcyjne warunki i kompetencje zawodowe:

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzie spółki kapitałowej (tj. z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej),

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu z sukcesami sportem żużlowym, uzyskane w okresie ostatnich 5-lat przed złożeniem aplikacji,

- znajomość teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu sportu żużlowego, w tym przepisów (w tym przepisów wydanych przez władze sportu żużlowego),

- znajomość środowiska sportu żużlowego (zawodniczego, trenerskiego, klubowego itp.),

- doświadczenie w poszukiwaniu i zawieraniu sportowych kontraktów sponsorskich, ze znajomością środowisk sponsorskich.

Aplikacje, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych warunków oraz adnotacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, należy przesyłać do dnia 26 października 2012 r. Sposoby są trzy: pocztą tradycyjną na adres spółki: ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres klub@lotosgdansk.pl, bądź składać osobiście w sekretariacie klubu na ul. Zawodników 1.

Kandydatem idealnie spełniającym wszystkie podane wyżej warunki jest. Polny. Innych chętnych na razie nie widać, ale rada nadzorcza liczy, że oprócz dotychczasowego prezesa do konkursu przystąpią dwie-trzy osoby spełniające warunki i wybór prezesa odbędzie się w formie rzeczywistego konkursu.

Kto powinien być nowym prezesem Wybrzeża? Podyskutuj na Facebooku Trojmiasto.Sport.pl! »