Licencja CW Gdynia zawieszona. Powód? Klub nie zapłacił za imprezę, którą... sam zorganizował

Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet zawiesił licencję wszystkich zawodniczek Centrum Wzgórze Gdynia z powodu zaległości finansowych klubu. Chodzi o ratę za Mecz Gwiazd z 2012 r., który klub z Gdyni... sam zorganizował.
Zarząd PLKK zawiesił licencje wszystkich zawodniczek Basketball Investments SSA (który jest właścicielem zespołu Centrum Wzgórze), bo gdyński klub mimo wielu monitów wciąż nie uregulował zaległości wobec ligi. W sumie jest to kwota niemal 19 tys. zł, na którą składają się:

- 15375 zł - jako druga rata za Mecz Gwiazd z 2012 roku

- 3000 zł - za zmianę nazwy zespołu w trakcie sezonu 2012/2013

- 500 zł - brak jednej zawodniczki w protokole zawodów na meczu Energa Toruń - Centrum Wzgórze Gdynia z 27 stycznia 2013 r.

Co na to klub? W specjalnym oświadczeniu prezesa CW Gdynia Mieczysława Krawczyka czytamy:

"Kwota należna z pkt a) była wielokrotnie przedmiotem rozmów, wskazując przez obie strony przeprowadzenie przez klub BI SSA wspaniałego widowiska, podczas którego Reprezentacja Polski zmierzyła się z Reprezentacją Ligi, dając rzetelną formę promocji koszykówki kobiet w całym kraju.

Jednocześnie z uwagi na rezygnację w ostatniej chwili kluczowego partnera imprezy klub podsumował budżet Meczu Gwiazd z bilansem ujemnym. Zwróciliśmy się z prośbą do władz PLKK o uchylenie II raty za Mecz Gwiazd, który we wspólnym interesie koszykówki kobiet mógł zostać anulowany bądź restrukturyzowany. Dodatkowo wiele razy kwestia rozliczenia tej sumy była przedmiotem rozmów trójstronnych pomiędzy PLKK, Polskim Związkiem Koszykówki a klubem, gdzie warunki rozwiązania były odwlekane z różnych powodów, nie przez naszą stronę.

Kwotę wynikłą z pkt b klub zobowiązuje się uregulować 15 lutego 2013 roku.

Kwotę z pkt c można w prosty sposób przeksięgować z wpłaconej już dawno na konto PLKK sumy 500 zł za licencję zawodniczki Eweliny Jackowskiej, która to zawodniczka nie otrzymała licencji na grę w PLKK.

Podsumowując, pragniemy stwierdzić, że jedyną kwotą sporną jest kwota wynikła z pkt a, która to mogłaby również zostać pokryta w inny sposób. Klub po uregulowaniu spraw wynikłych z pkt b i c wszystkie kwestie regulaminowe związane z licencjami zawodniczymi na grę w PLKK będzie miał uregulowane. Zatem kwestią sporną pozostaje sprawa z poprzedniego sezonu (niedotycząca bezpośrednio udziału w rozgrywkach Ford Germaz Ekstraklasy). Czy zatem podstawą do zawieszenia licencji zawodniczek do gry w sezonie 2012/13 może być sprawa zupełnie z nimi niezwiązana?

Uważamy, że jest wiele sposobów rozwiązania kwestii spornych, wymaga to jedynie trochę dobrej woli ze strony wszystkich uczestników sporu, aby wspólnie podejmować decyzje zmierzające ku rozwojowi koszykówki kobiet w Polsce, a nie prowadzić do jej regresu. Zawieszenie licencji zawodniczek w przeddzień rozgrywek play-off stawia klub w trudnej, aczkolwiek niepotrzebnie zaognionej sytuacji".

Skutkiem decyzji PLKK jest odwołanie spotkania ostatniej kolejki rundy zasadniczej FGE, a zarazem pierwszego meczu półfinału rozgrywek Pucharu Polski ViaSMS.pl pomiędzy zespołami Centrum Wzgórze Gdynia i Artego Bydgoszcz, który miał się odbyć 16 lutego.