Ergo Arena bliżej studentów. Profesjonalne wzorce zarządzania na mocy umowy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu

Ergo Arena zacieśnia współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Na mocy umowy studenci kierunku zarządzanie w sporcie zdobędą praktyczną wiedzę od specjalistów na co dzień pracujących w hali na granicy Sopotu i Gdańska. - We współpracy upatrujemy wielostronne szanse rozwojowe zarówno dla Ergo Areny, jak i AWFiS - przekonuje rektor gdańskiej uczelni prof. Waldemar Moska.
- Spółka Hala Gdańsk - Sopot operator Ergo Areny oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku postanowiły współpracować na polu kształcenia przyszłych zarządców obiektów sportowych oraz osób dysponujących wiedzą z organizacji wielotysięcznych imprez masowych. Zarządzanie w sporcie to nowy obszar kształcenia oferowany przez AWFiS i wprowadzony na wszystkich trzech poziomach studiów: I i II stopnia oraz w postaci studiów podyplomowych. Umowa o współpracy pozwoli studentom Akademii zdobyć praktyczną wiedzę opartą na doświadczeniach zarządców obiektów sportowych, a szczególnie specjalistów z Ergo Arena - informuje Bartosz Tobieński, rzecznik Ergo Areny.

Profesjonaliści służą radą studentom

O sensie istnienia nowego kierunku na gdańskiej uczelni przekonuje autor programu i kierownik studiów z zakresu zarządzania w sporcie AWFiS.

- Zanim podjęliśmy decyzję o uruchomieniu studiów w zakresie zarządzania w sporcie, przeprowadziliśmy badanie rynku, które pokazało, że tylko kilka jednostek w Polsce oferuje kształcenie o podobnym profilu - mówi dr Joanna Jedel. - Oferta, którą stworzyliśmy, wzorowana jest na rozwiązaniach stosowanych w uczelniach zagranicznych, została ona również poddana licznym konsultacjom z ekspertami, aby dostosować ją do warunków polskich. Doświadczenia z Zachodu mogą być jednak świetną inspiracją, dlatego nie zabraknie ich również na naszych studiach. Eksperci - praktycy zostali zaproszeni do współpracy w charakterze dydaktyków dlatego, że kładziemy nacisk na łączenie teorii z praktyką. Absolwenci zarządzania w sporcie mają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności menedżerskich pozwalających na kierowanie zarówno wielkimi, jak i małymi obiektami sportowymi, a tych w ostatnich latach powstało w Polsce bardzo dużo.

Hala na granicy Gdańska i Sopotu w obecnej formie funkcjonuje od sierpnia 2010 roku. Od momentu otwarcia organizowane są w niej imprezy światowego formatu, i to zarówno muzyczne, jak i sportowe.

- Specyfika i wachlarz wydarzeń, które do tej pory odbyły się w Ergo Arenie, dają gwarancje najwyższego poziomu nauczania studentów. Bezcenne i trudne do zdobycia w innych tego typu obiektach w Polsce doświadczenie zebrane przez pracowników hali pozwoli wykształcić specjalistów. Studenci gdańskiej AWFiS po ukończeniu edukacji powinni łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, w tym związać zawodowo z nowoczesnymi obiektami widowiskowo-sportowymi i stadionami - dodaje Tobieński.

Korzyści dla Ergo Areny i AWFiS

Współpraca na rzecz kształcenia studentów niesie ze sobą obopólne korzyści. Jakie?

- W okresie znaczącego rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce, czego najlepszym przykładem jest leżąca na pograniczu Gdańska i Sopotu hala widowiskowa Ergo Arena, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie może pozostawać poza organizacją największych imprez sportowych w skali całego świata. Umowa podpisana z Ergo Areną przysporzy AWFiS dodatkowych możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie zarządzania w sporcie na najwyższym poziomie. We współpracy upatrujemy wielostronne szanse rozwojowe zarówno dla Ergo Areny, jak i AWFiS - mówi rektor Moska.

- Jednym z podstawowych celów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jest otwarcie się na zapotrzebowanie rynku pracy i to nie tylko polskiego, ale również zagranicznego. Zarządzanie w sporcie jest tego znakomitym przykładem. Nasi absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę w dowolnym miejscu na świecie. Aby ich do tego przygotować, zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, przez najlepszych fachowców i praktyków i - co bardzo ważne - będą się odbywać w najnowocześniejszych obiektach sportowych, w tym w Ergo Arenie - mówi prof. AWFiS, dr hab. Tomasz Tomiak, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego.

A prezes spółki Hala Gdańsk-Sopot, operatora Ergo Areny nie ma wątpliwości, że to kolejny krok w kierunku popularyzacji i profesjonalizacji obiektu.

- Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i chętni do dzielenia się wiedzą ze studentami. Jednocześnie chcemy wspierać młodych ludzi zainteresowanych rozwojem swoich kwalifikacji oraz zdobywaniem doświadczenia zawodowego - zaznacza Magdalena Sekuła.

DO SOPOTU PRZYJADĄ NAJPIĘKNIEJSZE CHEERLEADERKI PLAŻOWE NA ŚWIECIE [ZDJĘCIA]